Return to previous search

Prif Weithredwr S4C / S4C Chief Executive

    Carmarthen, UK

  • Competitive
  • Category: Media/Editorial/Content Management, Public Relations/Communications, Strategic Planning   |
  • Contract: Permanent   |
  • Posted: 7 September 2021   |


Description

PRIF WEITHREDWR

S4C

Mae hwn yn gyfle hynod gyffrous i arwain a chyflawni uchelgeisiau digidol ysbrydoledig ar gyfer y gwasanaeth a'r sector darlledu. Mae Bwrdd S4C yn chwilio am Brif Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth weledigaethol wrth iddo weithredu ei strategaeth ddigidol feiddgar ac uchelgeisiol.

Bydd gan y Prif Weithredwr weledigaeth greadigol, eglur a dealltwriaeth eang or dirwedd gyfryngol yng Nghymru. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arweinydd ysbrydoledig ac yn gyfathrebwr naturiol sydd r gallu i greu a diwallu datrysiadau arloesol. Y Prif Weithredwr syn gyfrifol am feithrin a chynnal perthnasau cryf phrif randdeiliaid allweddol yn ogystal gweithion agos gydar Cadeirydd i wneud y mwyaf o effeithiolrwydd Bwrdd S4C.

Am sgwrs anffurfiol a manylion pellach, cysylltwch thm Goodson Thomas team ar info@goodsonthomas.com neu 02921 674422. Os am wneud cais, ewch i https://www.goodsonthomas.com/opportunities gan nodi 0328-GT-S4C yn y llinell pwnc gan atodi CV a llythyr eglurhaol. Bydd pob cais yn cael ei gydnabod.


Cyflog cystadleuol
Dyddiad cau 12 Hydref 2021

CHIEF EXECUTIVE

S4C

This is a hugely exciting opportunity to lead and deliver inspiring digital ambitions for the service and the broadcast sector. The S4C Board is looking for a Chief Executive to provide visionary leadership as it implements its bold and ambitious digital strategy.

The Chief Executive will have a creative and clear vision and a broad understanding of the evolving media landscape in Wales. The successful individual will be a motivational leader and a natural communicator with an ability to create and fulfil innovative solutions. The Chief Executive will be responsible for nurturing strong relationships with key stakeholders and work closely with the Chair to maximise the effectiveness of the S4C Board.

This is an advertisement for the role of Chief Executive. Communication skills, both written and oral, in Welsh and English are essential for this role.

For an informal discussion and further details, please contact the Goodson Thomas team via info@goodsonthomas.com or 02921 674422. To apply, please visit https://www.goodsonthomas.com/opportunities noting 0328-GT-S4C in the subject line attaching a CV and covering letter. All applications will be acknowledged.

Competitive salary
Closing date for applications 12 October 2021Recruiter

More jobs in Media/Editorial/Content Management, Public Relations/Communications, Strategic Planning

Senior Digital Project...

Lancashire
£50000 - £55000 Annual

Digital Officer

London
£36042 - £36042 Annual

Copywriter/Content...

London
£300 - £350 Daily

PR Manager

London
Undisclosed